„Edukacja konsumencka” – warsztaty

„Edukacja konsumencka” – warsztaty

#FederacjaKonsumentów
4 grudnia w szkole odbyły się warsztaty pod nazwą „Edukacja konsumencka”. Zajęcia na temat Praw konsumenta dla klas 4AB, 4R, 3L, 2R, 1BH (grupa reklamy) przeprowadziła: Monika Kosińska- prezes Federacji Konsumentów oddział Warszawa. Uczniowie dowiedzieli się o pułapkach rynkowych, handlu tradycyjnym i internetowym, usługach finansowych i sprzedaży bezpośredniej. Poprzez praktyczne ćwiczenia zrozumieli czym jest gwarancja i rękojmia, a także gdzie się udać w sytuacjach problemowych po zakupie towaru czy usługi.