Dzień Edukacji Narodowej – pamiętamy!

Dzień Edukacji Narodowej – pamiętamy!

Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy już 9 października 2023r., uczestnicząc wraz z pocztem sztandarowym szkoły i z pocztem sztandaru Koła Związku Sybiraków i nauczycielami Panem Arturem Wróblewskim i Tomaszem Kowalskim w uroczystości oddaniu hołdu i pamięci nauczycielom, którzy uczyli, przygotowywali młodzież do matury w czasie II wojny światowej, prowadząc tajne nauczanie.
Przy pomniku Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, (ufundowanym w 2005 r.) przy ulicy Warszawskiej po raz kolejny odbyła się żywa lekcja historii, poświęcona nauczycielom, którzy za krzewienie polskości poświęcili życie. Zebrani – poczty sztandarowe szkół, przedszkolaki, nauczyciele, nauczyciele emeryci, dyrektorzy przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego i goście po wysłuchaniu przemówień złożyli kwiaty i zapalili znicze.

„Cześć Ich pamięci.”
Elżbieta Wieczorek