Witamy na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych! :D

Dyplom Liceum Sztuk Plastycznych 2023 r.

Dyplom Liceum Sztuk Plastycznych 2023 r.

     13 kwietnia 2023 odbył się wernisaż wystawy prac dyplomowych tegorocznych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. E.M Andriollego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Na uroczystość przybyło wielu gości – m.in.: starosta miński Antoni J. Tarczyński, wicestarosta Witold Kikolski, Mirosław Samociuk Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Naczelnik wydziału Oświaty i Promocji Emilia Piotrkowicz, Monika Florowska -Uchman wiceprezes Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim, Grzegorz Padzik – Przewodniczący Oddziału Mińsk Mazowiecki “Solidarność” Region Mazowsze, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku Iwona Reszelska-Maćkowiak, były wieloletni Dyrektor ZSE Stefan Stępniewski, dyrektorzy szkół średnich: Adam Trześkowski– Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Marlena Pustoła – Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie, Agnieszka Paja  – Dyrektor Zespołu Szkół Zawod Nr 2 im. Powstańców Warszawy, Rafał Skrzeczyński– Dyrektor Zespołu Szkół Turystyczno – Gastronomicznych, Agnieszka Gańko– Dyrektor Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim Grzegorz Wyszogrodzki, Magdalena Mól, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miast Mińsk Mazowiecki, Karolina Wieczorek kierownik Biblioteki Publicznej, Wiesław Orzechowski Prezes Stowarzyszenia Absolwentów EKONOM, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, służby mundurowe reprezentowali oddelegowani przedstawiciele oraz rodzice i bliscy Dyplomantów.

      Dyrektor ZSE Elżbieta Wieczorek powitała zgromadzonych gości, przypominając jak ważne dla społeczności, nie tylko szkolnej, są wystawy sztuki młodego pokolenia. Tradycja ta ma już 30 lat. Dyrektor wspólnie ze Starostami oraz przedstawicielem Rodziców absolwentów dokonała symbolicznego otwarcia wystawy Dyplomy 2023 przecinając wstęgę i zapraszając do oglądania prac i dzielenia się wrażeniami.    Wystawa  Dyplom 2023 składa się z dwóch części: ekspozycji na planszach, które znajdują się na korytarzu szkoły oraz  z ekspozycji w sali konferencyjno-wystawowej, gdzie młodzież zaprezentowała prace z wybranej przez siebie dziedziny: z Malarstwa, Rysunku (opieka artystyczna: Kalina Kurczewska-Zagańczyk) lub z Rzeźby (opieka artystyczna: Hanna  Mrozowska). Absolwenci realizowali dwie specjalizacje: aranżację wnętrz pod kierunkiem p. Anny Zabrodzkiej-Skrzyckiej  oraz  projektowanie graficzne pod opieką p. Lidii Nowak-Chomicz. Grupa projektowania graficznego zaprezentowała plakaty reklamujące wydarzenia artystyczne, społeczne, kulturalne, drogę koncepcyjną pracy nad plakatami oraz druki reklamujące dane wydarzenie. Grupa aranżacji wnętrz podjęła wyzwanie zaprojektowania przestrzeni mieszkalnych, przestrzeni użyteczności publicznej, prezentując wizualizację projektów w programach 3D, etapy ich projektowania oraz makiety zaprojektowanych przestrzeni. Prace te mówią o zainteresowaniach młodzieży różnymi dziedzinami sztuki, pokazują ich możliwości twórcze i warsztatowe. Uczniowie starali się nadać swoim pracom wyjątkowy, niepowtarzalny charakter. Zadbali o oryginalny sposób przedstawiania tematów, poprzez zastosowanie odpowiednich środków wyrazu artystycznego.