Dyplom Liceum Sztuk Plastycznych 2022

Dyplom Liceum Sztuk Plastycznych 2022

    13 kwietnia 2022 odbył się wernisaż wystawy prac dyplomowych tegorocznych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. E.M Andriollego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Na uroczystości pojawiło się wielu gości – m.in.: starosta miński Antoni J. Tarczyński, wicestarosta Witold Kikolski, sekretarz Powiatu Iwona Warszawska-Lulko, skarbnik Powiatu Teresa Bąk, Prezes O. ZNP w Mińsku Mazowieckim Stanisław Mejszutowicz, przedstawicielka Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Lidia Wilczyńska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Emilia Piotrkowicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Iwona Reszelska-Maćkowiak, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele instytucji współpracujących ze Szkołą oraz rodzice i bliscy Dyplomantów.
      Dyrektor ZSE Elżbieta Wieczorek powitała zgromadzonych gości, przypominając jak ważne dla społeczności, nie tylko szkolnej, są wystawy sztuki młodego pokolenia. Po przerwie spowodowanej pandemią, powrót do tradycji wystaw dyplomowych jest jednocześnie początkiem powrotu do normalności – pomimo trudnych czasu w jakim przyszło nam funkcjonować. Tradycja ta ma już 30 lat – LSP obchodzi bowiem w tym roku swój jubileusz. Dyrektor wspólnie ze Starostą oraz przedstawicielem Rodziców absolwentów dokonała symbolicznego otwarcia wystawy Dyplomy 2022 przecinając wstęgę i zapraszając do oglądania prac i dzielenia się wrażeniami.

Wychowawczyni klasy IV – Kalina Kurczewska-Zagańczyk opowiedziała o działaniach związanych z powstawaniem prezentowanych prac. Wystawa  Dyplom 2022 składa się z dwóch części: ekspozycji na planszach, które znajdują się na korytarzu szkoły oraz  z ekspozycji w sali konferencyjno-wystawowej, gdzie młodzież zaprezentowała prace z wybranej przez siebie dziedziny: z Malarstwa, Rysunku (opieka artystyczna: Kalina Kurczewska-Zagańczyk) lub z Rzeźby (opieka artystyczna: Hanna  Mrozowska).

Absolwenci realizowali dwie specjalizacje: aranżację wnętrz pod kierunkiem p.Anny Zabrodzkiej-Skrzyckiej  oraz  projektowanie graficzne pod opieką p.Lidii Nowak-Chomicz. Grupa projektowania graficznego zaprezentowała plakaty reklamujące wydarzenia artystyczne, społeczne, kulturalne, drogę koncepcyjną pracy nad plakatami oraz druki reklamujące dane wydarzenie. Grupa aranżacji wnętrz podjęła wyzwanie zaprojektowania przestrzeni mieszkalnych, przestrzeni użyteczności publicznej i wystaw, prezentując wizualizację projektów w programach 3D, etapy ich projektowania oraz makiety zaprojektowanych przestrzeni.

Prace te mówią o zainteresowaniach młodzieży różnymi dziedzinami sztuki, pokazują ich możliwości twórcze i warsztatowe. Uczniowie starali się nadać swoim pracom wyjątkowy, niepowtarzalny charakter. Zadbali o oryginalny sposób przedstawiania tematów, poprzez zastosowanie odpowiednich środków wyrazu artystycznego.