Dobro powraca – dziękujemy <3

Dobro powraca – dziękujemy <3

Serdecznie dziękujemy klasom, które włączyły się w zbiórkę produktów w ramach ogólnopolskiej akcji „Rodacy-Bohaterom”.Dary zostały przekazane Stowarzyszeniu „Odra-Niemen” – z nich zostaną zrobione paczki  i przekazane kombatantom i ubogim. Dyrekcja szkoły, Szkolny Wolontariat