Debata oksfordzka – „Złote Szkoły NBP”

Debata oksfordzka – „Złote Szkoły NBP”

16 marca  2023 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się Debata oksfordzka nad tezą „Płatność gotówkowa czy bezgotówkowa” w ramach konkursu „Złote Szkoły NBP” ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Udział wzięli uczniowie klasy 1AH technikum
w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec: Maja Aksamitowska, Szymon Adamiec,  Andrzej Bury, Agnieszka Czapska, Kinga Dziugieł, Natalia Dąbrowska, Weronika Karkowska, Oliwia Zawadka, Magdalena Zych, Zuzanna Żelazo wraz z opiekunami Panią Edytą Krypską oraz Panią Violettą Wileńską. W rolę Ekspertów wcielili się Pan Piotr Prokop – Naczelnik Wydziału Depozytów Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych Pani Magdalena Bednarkiewicz specjalizująca
się w zagadnieniach z zakresu kadr i płac,  oraz  Pan Michał Kosyl  specjalizujący
się w finansach przedsiębiorstw.  Debata odbyła pod czujnym okiem Pani Dyrektor Elżbiety Zofii Wieczorek.

Dzięki spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, czym jest debata i sami ją przeprowadzili.
Dla przypomnienie jest to dyskusja, która dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego problemu lub tezy w sposób kulturalny, rzeczowy i z szacunkiem dla pozostałych rozmówców mających odmienne poglądy.

Wszyscy poszerzyli  swoje horyzonty dotyczące finansów, a szczególnie wiedzę dotyczącą płatności gotówkowych i bezgotówkowych. Uczniowie kierunku ekonomicznego stali na stanowisku, że znacznie wygodniejszą i lepszą formą są płatności bezgotówkowe ukazujące operacje gospodarcze w sposób przejrzysty i czytelny. Natomiast uczniowie kierunku handlowego przedstawiali się jako tradycjonaliści  i bronili zdania, że  płatności gotówkowe są lepszą formą, gdyż handel kojarzy się z wymianą towarów i usług na gotówkę.

Po naradzie Eksperci jednoznacznie uznali, że  zespoły przedstawiły wiele argumentów
za płatnością bezgotówkową i gotówkową, za co należą się porządne brawa.  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która forma jest lepsza, ponieważ nieraz zależy to po prostu od sytuacji w jakiej jesteśmy. Na dzień dzisiejszy nie da się żadnej z tych form wykluczyć całkowicie.

Opracowała: Edyta Krypska