Bal Studniówkowy – Technikum i Liceum Sztuk Plastycznych

Bal Studniówkowy – Technikum i Liceum Sztuk Plastycznych

Wieczór 21 stycznia 2023 r. na długo pozostanie w pamięci dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, rodziców na czele z przewodniczącą rady rodziców Martą Kurkowską,   uczniów klas czwartych: IV A g technik ekonomista, IV B g technik reklamy, IV L g  technik logistyk  technikum i IVP g Liceum Sztuk Plastycznych im.E.M. Andriollego  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz wszystkich zebranych. To czas świętowania 100 dni do matury. Dyrektor szkoły Elżbieta Wieczorek w swoim wystąpieniu dziękowała nauczycielom, wychowawcom za trud nauczania , przygotowywania uczniów do matury, rodzicom a młodzieży życzyła powodzenia na egzaminie maturalnym. Przypomniała, że jest to ostatnia grupa młodzieży, która kończy szkołę ponadgimnazjalną.  Gratulacje i życzenia dobrej złozyła przewodnicząca rady rodziców pani Marta Kurkowska.  Słowami „poloneza czas zacząć” dyrektor szkoły rozpoczęła bal studniówkowy i prezentację polonezów zatańczonych przez  poszczególne klasy.  Do utworu Wojciecha Kilara Pan Tadeusz jako pierwsza  poloneza zatańczyła klasa IV Ag.  Rozpoczęła  go  Dyrektor pani Elżbieta Wieczorek w parze z nauczycielem panem Tomaszem Kowalskim. Z wychowawczynią klasy panią Marzeną Wakułą – Chiniewicz zatańczył uczeń Mateusz Pasik. Gościnnie zatańczył również pan Marcin Grzegrzułka.

 Drudzy do Poloneza zaprosili uczniowie klasy IV Bg. W pierwszej parze wychowawca klasy IV Bg pan Jarosław Madziar z uczennicą Karoliną Malinowską.

Kolejnego poloneza zatańczyli uczniowie klasy IV Lg, których poprowadziła wychowawczyni pani Ewelina Dworzyńska z uczniem Kacprem Osicą.