Bal Studniówkowy – Liceum Ogólnokształcące

Bal Studniówkowy – Liceum Ogólnokształcące

Wieczór 28 stycznia 2023 r. na długo pozostanie w pamięci gości: Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, rodziców na czele z przewodnicząca rady rodziców Martą Kurkowską,   uczniów klas czwartych: IV C o profilu biologiczno-chemicznym, IV D o profilu humanistyczno-filmowym, IV E o profilu matematyczno-geograficznym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz wszystkich zebranych. To czas świętowania 100 dni do matury. Dyrektor szkoły Elżbieta Wieczorek w swoim wystąpieniu dziękowała nauczycielom, wychowawcom za trud nauczania , przygotowywania uczniów do matury w nowej formule 2023., rodzicom a młodzieży życzyła powodzenia na egzaminie a dzisiejszego wieczoru wspaniałej  zabawy. Słów uznania, gratulacji i życzeń dobrej zabawy nie szczędził Starosta. Słowami „poloneza czas zacząć” dyrektor szkoły rozpoczęła bal studniówkowy i prezentację polonezów zatańczonych przez  poszczególne klasy.  klas. Do utworu Wojciecha Kilara Pan Tadeusz jako pierwsza zatańczyła klasa IV C,  którą poprowadziła p. Dyrektor Elżbieta Wieczorek w parze z uczniem Aleksandrem Wicikiem oraz wychowawcą p. Tomaszem Kowalskim w parze z uczennicą Magdą Matzanke.  Do kolejnego poloneza zaprosili   uczniowie klasy IVD: w pierwszej parze p. Dyrektor
Elżbieta Wieczorek wraz z uczniem Mateuszem Drewniakiem oraz wychowawczyni p. Agnieszka Śledziewska z uczniem Jakubem Zawiską. W ostatnim tańcu zaprezentowali sie uczniowie klasy IVE, których poprowadziła  wychowawczyni p. Halina Gołubowska-Sipowicz w parze z nauczycielem p.Bartłomiejem Sitnickim.