7. Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej i podpisanie porozumienia o współpracy.

7. Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej i podpisanie porozumienia o współpracy.

W dniu 31 marca 2023 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 po raz siódmy zorganizowany został przez nauczycieli przedmiotów zawodowych  7. Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej, pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Panie i panowie Witold Kikolski Wicestarosta Miński , Emilia Piotrkowicz Naczelnik Wydz. Oświaty i Promocji, Ewelina Pisarczyk prezes firmy Majster-Pol, Jacek Lipiec prezes Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim,  komisarz Paweł Kubuj zastępca Komendanta Powiatowej Policji, Waldemar Zbytek -prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Stefan Stępniewski były dyrektor ZSE, Iwona  Reszelska-Maćkowiak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Sulejówku, Aneta Jurkowska wicedyrektor CKZiU w Mińsku mazowieckim,

Gościem szczególnym wydarzenia był profesor Andrzej Blikle, który wygłosił wykład pt Turkusowa samoorganizacja nowy styl organizowania pracy XXI wieku.

W obecności tak wielu gości, uczestników testu –  przedstawicieli wielu instytucji,  młodzieży zostało podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkól Ekonomicznych reprezentowanym przez Elżbietę Wieczorek dyrektor a firmą Majster-Pol, rodzinną firmą produkującą od 2001 roku chemię budowlaną reprezentowaną przez Ewelinę Pisarczyk prezes. Porozumienie dotyczy m.in. organizacji praktyk zawodowych, współpracy w odpracowywaniu programu praktyk, organizacji wycieczek.

Sponsorami wydarzenia był Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, Studium Języków Obcych, firma ARGO Salony Pięknych Wnętrz w Stojadłach.

Do testu zgłosiło się 25 dwuosobowych zespołów, reprezentujących samorząd, banki, ZUS, US, służby mundurowe – policję, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, związki zawodowe ZNP, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim, firmy iszkoły: LO w Mrozach, Zespół Szkól im. Marii Skłodowskiej – Curie, LO im Polskiej Macierzy Szkolnej, Zespól Szkół Turystyczno-Gastronomicznych, LO im. Ks. Adama Czartoryskiego i uczniowie   naszych  szkół. Test przeprowadzono online z wykorzystaniem sprzętu mobilnego, pozyskanego w konkursie OSE.

Jury w składzie Elżbieta Wieczorek dyrektor ZSE – przewodnicząca oraz Jacek Lipiec prezes BS w Mińsku Mazowieckim, Waldemar Zbytek prezes WIB, Stefan Stępniewski nadzorowało przebieg testu.

Test składał się z dwóch etapów:

1 etap to w ciągu 15 minut należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru, obejmującego 21 pytań;

Wyniki tego etapu były następujące:

1 miejsce zespół: Janusz Wieczorek-Urząd Gminy Stanisławów i Martyna Majewska uczennica ZSE;

2 miejsce zespół: Krzysztof Marchlik i Justyna Zawadzka- Kiełczykowska Bank PKAO SA oddział w Mińsku Mazowieckim;

3 miejsce Artur Wocial i Krzysztof Zwierz firma ARGO w Stojadłach

Przyznano również cztery wyróżnienia:

1 Witold Kikolski wicestarosta i Michał Piekut uczeń ZSE

2 Piotr Prokop i Aleksandra Ludwiniak Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz.

3 Marek Branowski i Igor Paluch uczniowie LO im Ks. Adama Czartoryskiego w Mińsku Maz.

4 Kamil Woźniak i Patryk Araźny uczniowie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej  w Mińsku Maz.

Maksymalnej liczby 21 punktów nikt nie osiągnął.  Dwa zespoły uzyskały 20 punktów.

Był też sprawdzian wiedzy i nagrody dla publiczności, korzystając z Kahoot  można było odpowiedzieć na 10 pytań. Zwyciężyła Magdalena Ostrowska, drugie miejsce zajęły Baran Alicja i Małgorzata Zawadka a trzecie miejsce Martyna Majewska, otrzymały nagrody  karty podarunkowe do Empiku.

Zgodnie z regulaminem do drugiego etapu przystąpiły trzy pierwsze zespoły, które rozwiązywały krzyżówkę –  wąż ekonomiczny, zwycięży zespół, który rozwiąże poprawnie i najszybciej.

Przewodnicząca jury Elżbieta Wieczorek przedstawiła ostateczne wyniki 7 Powiatowego Testu Wiedzy Ekonomicznej:

3 miejsce zajął zespół:

Janusz Wieczorek i Martyna Majewska,

2 miejsce:

Artur Wocial i Krzysztof Zwierz

1. miejsce i Powiatowym Mistrzem Wiedzy Ekonomicznej w 2023 roku został zespół w składzie: Krzysztof Marchlik i Justyna Zawadzka- Kiełczykowska  Bank PKO SA oddział w Mińsku Mazowieckim.

Nagrodami były książki o tematyce ekonomicznej, kalkulatory wielofunkcyjne, karty podarunkowe do Empiku, również Warszawski Instytut Bankowości ufundował książki Przygody przedsiębiorczego Dżeka i Witolda Orłowskiego Ekonomię dla ciekawych.  Zwycięzcy otrzymali statuetkę Powiatowego Mistrza Wiedzy Ekonomicznej, której pomysłodawczynią jest pani Hanna Mrozowska nauczycielka rzeźby w Liceum sztuk Plastycznych.

7. Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej był znakomitą okazją do zaprezentowania uzdolnionej muzycznie młodzieży ZSE. Uczniów do prezentacji przygotowały panie Małgorzata Kozińska – Zięba i Aleksandra Szlendak. Podczas wydarzenia wystąpili uczniowie, na początek Mikołaj Jarzyna uczeń kl IV Pp LSP z utworem „Gdybym był bogaczem” następnie: Julia Nowak (kl III R) – śpiew ,,Szyba „z musicalu ,,Metro”, Jakub Papiewski (kl III E) , akordeon „ The Jolly caballero”, Martyna Wocial (kl IVCp) śpiew„Nic dwa razy” – Sanah, Igor Ochmański (KL IV Lp)- śpiew „Całuj mnie” – Paweł Kukiz & Piersi, Agnieszka Kluska (kl ID) – śpiew przy akompaniamencie gitary The Cranberries – Zombie, Kacper Kaim (IF) – saksofon „ Killing mi softy”, Kasia Janiszewska (kl III D) – śpiew „ Prawie się udało” – Karolina Trębacz, Szymon Lithke (kl III L) – trąbka „ Stand by me” Ben E King, Sara Rokicka (kl ID) – flet „ Toss the coin to the witcher” oraz taniec grupowy „High School Musical” w wykonaniu –  Olgi Antosiewicz, Anny Dudzień, Alicji Gonet, Dominika Krzyzińkiego, Natalii Kurkowskiej, Anny Mroczek, Patrycji Mroczek, Jowity Orzechowskiej, Katarzyny Pazura, Franciszka Sierheja, Sylwia Suchockiej, Patrycja Szymańskiej, Leny Świerlikowskiej, Joanny Wrony uczniowie kl IV Ep.

Wydarzenie prowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych Katarzyna Wocial i uczeń  kl III E Sebastian Ruta – przewodniczący SU.

Gratulujemy wszystkim wyników, dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu.

Dziękuję wicedyrektorom paniom: Justynie Kmiecik, Agnieszce Paździoch, Beacie Biszkowieckiej – Rokickiej, kierownik internatu Małgorzacie Bartnickiej, nauczycielom przedmiotów zawodowych: Katarzynie Wocial, Violetcie Wileńskiej, Magdalenie Bednarkiewicz, Małgorzacie Kozińskiej – Ziębie, Agnieszce Skorys, Magdalenie Idyckiej, Ewelinie Dworzyńskiej, Annie Przybysz – Bieleckiej, Paulinie Rek, Edycie  Krypskiej, panom Tadeuszowi Górasowi, Michałowi Kosylowi. Nauczycielkom przedmiotów artystycznych paniom Annie Zabrodzie Skrzyckiej, Lidii Nowak – Chomicz, Hannie Mrozowskiej, nauczycielom wych. fizycznego panom Jarosławowi Madziarowi, Tomaszowi Kowalskiemu za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia. Dziękuję pracownikom niepedagogicznym szczególnie pani Katarzynie Pelc – Wieczerzańskiej, panu  Bartoszowi Młoduchowskiemu,  i kierownikowi gospodarczemu  Mirosławowi Krukowi i jego zespołowi. Dziękuję Dominiakowi Sarnie uczniowi klasy 2AR za przygotowanie i czuwanie nad sprzętem nagłaśniającym.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i zapraszam za rok na ósmą edycję testu wiedzy ekonomicznej.

Elżbieta Wieczorek