Sukces mińskiego Ekonoma – Perspektywy 2022

Sukces mińskiego Ekonoma – Perspektywy 2022

Sukces mińskiego „Ekonoma”RANKING SZKÓŁ ŚREDNICH Perspektywy 2022

To ranking edukacyjny, którego wyniki są ważne dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów szczególnie stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. 

Zespół Szkół Ekonomicznych –  technikum zostało po raz kolejny wyróżnione tytułem „Złotej szkoły”, liceum ogólnokształcące otrzymało tytuł  „Srebrnej szkoły”

Technikum zajęło 27 miejsce w kraju i 6 miejsce w województwie mazowieckim. W rankingu dodatkowym maturalnym zajęło 37 miejsce w kraju.

Liceum Ogólnokształcące zajęło 303  miejsce w kraju, na Mazowszu  72 miejsce. 

Ranking Techników

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. 

Ranking Licea Ogólnokształcące

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. 

Szczegóły opublikowane zostały na portalu edukacyjnym.

https://technika.perspektywy.pl

https://licea.perspektywy.pl

Ten sukces to współpraca grona pedagogicznego, ambitnych uczniów już absolwentów, rodziców i całego szkolnego środowiska. Tym samym promujemy nie tylko naszą szkołę ale również nasz powiat i miasto.

 Jesteśmy dumni z sukcesu naszej szkoły. GRATULACJE !!!!!