Sukces mińskiego „Ekonoma” w rankingu Perspektyw

Sukces mińskiego „Ekonoma” w rankingu Perspektyw

 


RANKING SZKÓŁ ŚREDNICH Perspektywy 2021 Ranking Liceów i Techników został przygotowany przez już po raz dwudziesty trzeci.

Sukces mińskiego „Ekonoma”

To ranking edukacyjny, którego wyniki są ważne dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów szczególnie stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Nasze szkoły –  technikum zostało po raz kolejny wyróżnione tytułem „Złotej szkoły”, liceum ogólnokształcące otrzymało tytuł  „Srebrnej szkoły” i Liceum Sztuk Plastycznych wyróżniono tytułem „Brązowej Szkoły”

Ranking Techników 2021, Technikum zajęło 14 miejsce w kraju i 2 miejsce w województwie mazowieckim. W rankingu dodatkowym maturalnym zajęło miejsce 27.

Ranking Liceów  2021, nasze liceum zajęło w kraju miejsce 306, na Mazowszu miejsce 74.

Garść informacji zaczerpniętych z portalu Perspektyw – „w tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APSrektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Szczegóły opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.plwww.technika.perspektywy.pl.

Ten sukces to współpraca grona pedagogicznego, ambitnych uczniów już absolwentów, rodziców i całego szkolnego środowiska. Tym samym promujemy nie tylko naszą szkołę ale również nasz powiat i miasto. Jesteśmy dumni z sukcesu naszej szkołyGRATULACJE !!!!!