Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

EKONOM ŁĄCZY POKOLENIA !!!

Popularny „Ekonom” to Zespół Szkół Ekonomicznych w skład, którego wchodzi: technikum, liceum ogólnokształcące i liceum sztuk plastycznych oraz internat. Kształcimy już ponad sto lat. W 1920 r. powstała „Szkoła Handlowa Żeńska”, która dała początek obecnemu technikum. Wyróżniamy się przyjazną i życzliwą atmosferą, sprzyjającą budowaniu relacji uczeń – nauczyciel – rodzic oraz wysokimi wynikami dydaktycznymi. Od wielu lat szkoła uzyskuje bardzo dobre wyniki na maturze i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Takie wyniki gwarantują Technikum i Liceum Ogólnokształcącemu wysokie lokaty w ogólnopolskim rankingu szkół średnich, ogłaszanym corocznie przez miesięcznik „Perspektywy”. Nasze Technikum od kilku lat wyróżniane jest  tytułem „Złotej szkoły”, a Liceum Ogólnokształcące - tytułem „Srebrnej szkoły”. Dzisiaj Zespół Szkół Ekonomicznych to następujące profile i zawody:
  • Technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik reklamy, technik rachunkowości, technik handlowiec
  • Liceum Ogólnokształcące o  profilach: humanistyczno- filmowym , biologiczno-chemicznym, matematyczno-geograficznym, matematyczno-ekonomicznym
  • Liceum Sztuk Plastycznych im. Elwiro Michała Andriollego kształcące w zawodzie plastyk
  • Internat
Nasza szkoła łączy tradycję z nowoczesnym kształceniem, przygotowaniem do zawodu oraz dba o rozwój społeczny młodych ludzi. Umożliwiamy rozwijania zainteresowań, podnoszenia umiejętności zawodowych ale też uwrażliwiamy na potrzeby innych. Pracownicy, uczniowie i rodzice wspólnie tworzą historię i przyszłość mińskiego EKONOMA.

Nasze wyróżnienia

Aktualności