OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych

http://zsemm.bip.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html