Regulamin przyjęcia do klas pierwszych Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2023/2024