Informacje o dalszym postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Sztuk Plastycznych