Zapraszam chętnych do udziału w sks-ach z piłki siatkowej na zebranie organizacyjne,  chłopców 26.09 (wtorek)godz.13.20, dziewczęta 27.09 (środa) godz 13.20 przy sali gimnastycznej. Agnieszka Skorys


Zgłoszenia do projektu "Otwarci na doświadczenia" przyjmuje od czwartku 21.09.2017 wyłącznie Pani Magdalena Bednarkiewicz. Należy złożyć wydrukowane (najlepiej dwustronnie), wypełnione i podpisane:

1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Regulamin 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarci na doświadczenia” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Otwarci na doświadczenia”  współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Przedmioty zawodowe liczone do średniej z roku szkolnego 2016/2017 (obecnie dla klas)